Egzistansiyalizm (Varoluşculuk) Nedir?

111.png

Egzistansiyalizm Nedir?
Jean Paul Sartre tarafından 20.Yüzyıl başlarında ortaya çıkmış olan Egzistansiyalizm kültürel ve psikolojik devinimlerden oluşan durumların bireysel deneyimlerle birlikte var olabileceğini savunan bir felsefe akımıdır. İnsan varlığını tüm yönleriyle sistematik olarak inceler.

Özgürlük ve sorumluluğun ön plana çıktığı Egzistansiyalizmde öncelik insanın tam olarak kendisinde sonra diğer varlıklardadır. Bu sorumlulukların yerine getirilmesi için bireyin özgür olması gerekir.

Sizlere kısa ve öz olarak Egzistansiyalizmden bahsetmeye çalıştım. Sizde bilgilerinizi ekleyebilirsiniz :) Şimdi Temsilcilerine bakalım.

Egzistansiyalizm Temsilcileri

Jean Paul Sartre
Albert Camus
Friedrich Nietzsche
Martin Heidegger
Soren Kierkagaard
Franz Kafka
Fyodor Dostoyevski