Id, Ego Ve Süperego Nedir?

Id, Ego Ve Süperego Nedir?

Id, Ego Ve Süperego Nedir?

Belki de Freud'un en kalıcı ve önemli fikri, insan ruhunun (kişiliğinin) birden fazla yönü olduğuydu.

Freud'un kişilik teorisi, ruhun hayatımızın farklı aşamalarında gelişen Id, Ego ve Süperego olmak üzere üç bölüme (yani üçlü) yapılandırıldığını gördü.

Freud psikanalitik teorisine göre Id, zihnin cinsel ve saldırgan dürtüleri ve gizli anıları içeren ilkel ve içgüdüsel kısmıdır; Süperego, ahlaki bir vicdan olarak çalışır ve Ego, zihnin arzuları arasında aracılık eden gerçekçi kısımdır. Kişiliğin her bir parçası benzersiz özellikler içermesine rağmen, bir bütün oluşturmak için etkileşime girerler ve her bir parça bireyin davranışına göreceli bir katkı sağlar.

ID NEDİR?

Id, kişiliğin ilkel ve içgüdüsel bileşenidir. Cinsiyet (yaşam) içgüdüsü - Eros (libidoyu içerir) ve saldırgan (ölüm) içgüdüsü - Thanatos dahil olmak üzere doğumda var olan kişiliğin tüm kalıtsal (yani biyolojik) bileşenlerinden oluşur.

Ruhumuzun temel dürtülere, ihtiyaçlara ve arzulara doğrudan ve anında yanıt veren dürtüsel (ve bilinçsiz) parçasıdır Id. Yeni doğan çocuğun kişiliği tamamen Id'dir ve daha sonra Ego ve Süperego gelişir.

Bir kişinin yaşamı boyunca işlevinde çocukça kalır ve dış dünya ile temas halinde olmadığı için zamanla veya deneyimle değişmez. Id, zihnin bilinçsiz kısmında işlediği için gerçeklikten, mantıktan veya gündelik dünyadan etkilenmez.

Id, sonuçlarına bakılmaksızın her arzulu dürtülerin derhal karşılanması gerektiği fikri olan zevk ilkesi (Freud) üzerinde çalışır. Id taleplerini yerine getirdiğinde zevk, reddedildiğinde ise hoşnutsuzluk veya gerginlik yaşarız.

İlkel, mantıksız ve fantezi odaklı birincil süreç düşüncesi ile ilgilenir Id. Bu süreç düşünme biçimi, nesnel gerçeklikle ilgili bir kavrayışa sahip değildir ve doğası gereği bencil ve arzuludur.

Ego Nedir?

'Ego, dış dünyanın doğrudan etkisiyle değiştirilen Id parçasıdır.' demiştir Freud.

Ego, gerçekçi olmayan Id ile dış gerçek dünya arasında aracılık etmek için gelişir. Kişiliğin karar verme bileşenidir. İdeal olarak, ego akılla çalışır. Oysa Id, kaotik ve mantıksızdır.

Id'nin taleplerini tatmin etmenin gerçekçi yollarını geliştirerek, toplumun olumsuz sonuçlarından kaçınmak için genellikle tatminden ödün vererek veya erteleyerek gerçeklik ilkesine göre çalışır Ego. Nasıl davranacağına karar verirken sosyal gerçekleri ve normları, görgü kurallarını ve kuralları dikkate alır.

Id gibi, Ego da haz arar (yani, gerilimin azaltılması) ve acıdan kaçınır. Ancak Id'den farklı olarak Ego, haz elde etmek için gerçekçi bir strateji tasarlamakla ilgilenir. Ego'nun doğru ya da yanlış kavramı yoktur; bir şey tatmin edici amacına kendisine veya Id zarar vermeden ulaşırsa iyidir.

Çoğunlukla Ego, inatçı Id'ye göre zayıftır ve Egonun yapabileceği en iyi şey açık kalmak, Id'yi doğru yöne işaret etmek ve sonunda sanki eylem kendininmiş gibi itibar talep etmektir.

Freud, ego binici iken Id'nin bir at olduğu benzetmesini yaptı. Ego veId hakkında benzetmesi şu şekildedir; "Atın üstün gücünü kontrol etmesi gereken at sırtındaki bir adam gibidir."

Ego, gerçeklik ilkesini kullanma girişiminde başarısız olursa ve endişe yaşanırsa, hoş olmayan duyguları (yani kaygı) önlemeye veya iyi şeyleri birey için daha iyi hissettirmeye yardımcı olmak için bilinçsiz savunma mekanizmaları kullanılır.

Rasyonel, gerçekçi ve problem çözmeye yönelik ikincil süreç düşüncesiyle meşgul olur Ego. Bir eylem planı işe yaramazsa, bir çözüm bulunana kadar tekrar düşünülür. Bu, gerçeklik testi olarak bilinmektedir ve kişinin kendi dürtülerini kontrol etmesini ve egonun hakimiyeti yoluyla kendini kontrol etmesini sağlar.

Klinik ve sosyal çalışmanın önemli bir özelliği, ego işlevini geliştirmek ve danışanın seçenekleri üzerinden düşünmesine yardımcı olarak danışanın gerçekliği test etmesine yardımcı olmaktır.

Süperego Nedir?

Süperego, kişinin ebeveynlerinden ve diğerlerinden öğrenilen toplum değerlerini ve ahlaki değerlerini içerir. Psikoseksüel gelişimin fallik aşamasında 3-5 yaş civarında gelişir .

Süperego'nun işlevi, Id'nin dürtülerini, özellikle de toplumun yasakladığı cinsellik ve saldırganlık gibi dürtüleri kontrol etmektir. Aynı zamanda Ego'yu sadece gerçekçi olanlardan ziyade ahlaki hedeflere yönelmeye ve mükemmellik için çabalamaya ikna etme işlevine sahiptir.

Süperego iki sistemden oluşur: Vicdan ve ideal benlik. Vicdan, suçluluk duygularına neden olarak egoyu cezalandırabilir. Örneğin, Ego, Id'nin taleplerine teslim olursa, Süperego kişinin suçluluk duygusuyla kendini kötü hissetmesine neden olabilir.

İdeal benlik (veya ego ideali), nasıl olmanız gerektiğinin hayali bir resmidir ve kariyer özlemlerini, diğer insanlara nasıl davranılacağını ve toplumun bir üyesi olarak nasıl davranılacağını temsil eder.

İdeal benliğin gerisinde kalan davranış, suçluluk yoluyla Süperego tarafından cezalandırılabilir. Süperego, gurur duymamızı sağlayarak 'düzgün' davrandığımızda bizi ideal benlikle ödüllendirebilir.

Bir kişinin ideal benliği çok yüksek bir standart ise, o kişi ne yaparsa yapsın başarısızlığı temsil eder. İdeal benlik ve vicdan, büyük ölçüde çocuklukta ebeveyn değerlerine ve nasıl yetiştirildiğine göre belirlenir.

Sözlük

Kaotik: Kargaşa içerisinde olan.

Norm: Kural olarak benimsenmiş, yerleşmiş ilkeye ya da yasaya uygunluk durumu.

Fallik Dönemi: Psikoseksüel gelişim evrelerinden birisidir. 3. yaşın sonundan 7. yaşa kadar sürecek olan bu evrede, çocuklar cinsel organlarına, cinsel farklılıklara ve onların anlamlarına onların anlamlarına yönelir. Sevgisini kendisinin dışında ve karşı cinse doğru yöneltmeye başlar.