Vikingler Kimdir?

Vikingler Kimdir?

Vikingler Kimdir?

Vikingler, M.S 700-1100 seneleri aralığında Kuzey Avrupa’da ( günümüz Danimarka, İsveç ve Norveç) yaşamlarını sürdürmüş, denizcilikleriyle ün kazanmış bir halktır. Vikingler denizcilikten başka, tarım, balıkçılık ve ticaretle de uğraşmışlardır. Kışları Kuzey Avrupa’da uzun ve çok soğuk olması sebebiyle yılın büyük bir kısmını gemileriyle güney tarafına inmişler, bu bölgede zaman geçirmişlerdir. Bu yolculukları sırasında bazı Vikingler kürk, kereste ve avladıkları balıkları satıp karşılığında baharat ve şarap alıyorlardı. Bazıları ise kıyı bölgelerindeki savunmasız yerleşim bölgelerini, özellikle de manastır ve kiliseleri yağmalıyorlardı. Bahar ayları, bu bölgelerde yaşayan Avrupalılar için bir tehlikeye dönüşmüştü.
Bu nedenle Vikingler dünya tarihinde savaşçı ve vahşi bir topluluk olarak bilinir.


Vikinglerin Seyahatleri
Vikinglerin çoğunluğu ticaret ve yağmalama amacıyla Avrupa’nın güneyine ve Akdeniz’e doğru inseler de bir kısmı yeni yaşam alanı keşfetmek amacıyla kuzey batıya yöneldiler. İzlanda, Grönland ve Kuzey Amerika’yı keşfettiler.

Viking Gemileri Ve Denizcileri
Vikingler çok usta denizcilerdi. Gündüzleri güneşe bakarak, geceleri de yıldızlara bakarak yönlerini bulabilirlerdi. Bazıları o kadar ustaydı ki, denizlerin rengine ve derinliğine göre yön bulabildikleri söylenmektedir. Genelde kıyı şeritlerini takip ederek yol alıyorlardı.
Vikingler gemileri, gayelerine göre farklı bir görünüme sahipti. Knarr adı verilen uzun ve geniş gemileri ticaret için kullanıyorlardı. Bu gemilerle insan ve kilolarca yük taşıyabiliyorlardı. Bazıları ise ırmaklarda yüzebilecek kadar ufak yapılmıştı. Drakkar adı verilen adı verilen köprüsüz, ince ve uzun gemileri ise, knarrlara göre daha uzun ancak daha dardı. Uzun gemilerin en önemli özelliği ise alt kısımlarının düz olmasıydı. Bu şekilde sığ sularda kolaylıkla seyahat edebiliyorlar ve çok rahat bir şekilde kıyıya çıkabiliyorlardı. İki deniz ya da nehir arasındaki karayı geçmek zorunda olduklarında ise kürekle gemiyi kaldırıp, omuzlarında taşıyarak geçiyorlardı. Gemilerin ucunda ejderha oyması bulunduğu için bu gemiler Avrupalılarca Ejderha gemileri olarak biliniyordu.